За контакт с нас моля използвайте следните е-мейл и телефон

info@z-tee.com

+359 885 99 10 33

 

Адрес за бизнес кореспонденция

гр. София, 1309

ул. Пиротска 130